Hejtman podepsal novou licenční smlouvu

Hejtman podepsal novou licenční smlouvu

Hejtman Bohumil Šimek podepsal v úterý 29. září 2020 licenční smlouvu se zástupci z Rakouska, která umožňuje Jihomoravskému kraji provádět v obcích a městech audit familyfriendlycommunity v následujících pěti letech. Tím jsou vyhodnocována a oceňována ta vedení měst a obcí, která vyvíjejí aktivity přátelské k rodině. Spolu s jihomoravským hejtmanem přidala podpis pod licenční smlouvu za poskytovatele licence Familie & Beruf Management GmbH jednatelka této organizace Elisabeth Wenzl.

Audit familyfriendlycommunity je v Jihomoravském kraji realizován od roku 2015. Tato aktivita je zahrnuta v nové Koncepci rodinné politiky pro všechny generace na období 2020-2030. Licenční smlouva je uzavírána na 5 let. Novinkou nyní podepsaného memoranda je oprávnění Jihomoravského kraje poskytovat tento nástroj podpory rodinné politiky v obcích dalším krajům v rámci České republiky. Jihomoravský kraj se tímto stává národním realizátorem tohoto auditu - bude udělovat sublicence dalším krajům, poskytovat metodickou podporu, využití webu auditu www.affc.cz pro účely prezentace jejich aktivit, podporu při školení obcí na seminářích, a bude také kontrolovat dodržování podmínek plnění smlouvy.