Kontakt

Kontakt

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor sociálních věcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Web: www.kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Bořivoj Sekanina
referent pro rodinnou politiku

Tel.: 541 651 424
E-mail: sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz