Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

Datum: 25.5.2019
Místo konání akce: Biskupská 7, Brno
Organizátor (subjekt): Centrum pro rodinu a sociální péči
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Filipová
E-mail: hana.filipova@crsp.cz
Telefon: 605 255 930
Více informací na: https://www.crsp.cz/poradame/kurzy-a-vzdelavani/metodiky-pohybovych-aktivit/metodika-pohybove-vychovy-predskolnich-deti-2/

Popis akce:

Kurz doplňuje vysokoškolskou metodologii o poznatky potřebné pro práci s touto cílovou skupinou. V teoretické části je kladen důraz na vhodnost, nevhodnost pohybových aktivit, správný rozvoj pohybových a tím i sociálních schopností, prevenci pozdějšího vzniku patologií a vedení k zdravému životnímu stylu již u takto malých dětí. Účastníci získají inspiraci k přípravě cvičebních hodin poskytujících dětem dostatek podnětů pro zdravý pohyb a sdílení společných zážitků a zkušeností.

Stáhnout soubor pro import akce do kalendáře