Odborníci diskutovali nad seniorskou politikou v kraji

Odborníci diskutovali nad seniorskou politikou v kraji

Na krajském úřadu Jihomoravského kraje se sešli členové platformy k projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který realizuje MPSV. Cílem setkání bylo nastínit oblasti seniorské politiky v Jihomoravském kraji a také připravit podněty pro návrh vzorového dokumentu MPSV pro ostatní kraje. Aktuálně se diskutovalo v menších skupinkách nad tématy: příprava na stáří a opatření složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, zdravotní problematika až po „umírání a smrt není tabu“, zapojené odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jejich podněty do koncepce, koncepční a strukturální uspořádání dokumentu. Diskuze také probíhala nad zkušenostmi s poradenskými místy pro seniory a nad jejich dalším rozvojem a směřováním. V rámci projektu se platforma odborníků bude scházet čtyřikrát ročně.

Datum zveřejnění článku: 11. duben 2018