Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018 vytyčuje klíčové aktivity, které vycházejí ze schválené Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019. Rada Jihomoravského kraje tento akční plán schválila na své 50. schůzi dne 12. 2. 2018 usnesením č. 3656/18/R50. Dokument je ke stažení zde.

ap-2018.jpg

Datum zveřejnění článku: 20. únor 2018